Đá Kim Sa Trung là sản phẩm ốp lát sử dụng nhiều nhất tại thị trường đá hoa cương Việt Nam. Có nhiều lí do và nguyên nhân để nó trở thành vật liệu yêu thích

Giá Kim Sa Trung làm mặt bếp nằm trong khoảng 700.000 đ/ m2

Giá Đá Kim Sa Trung làm cầu thang nằm trong khoảng 900.000 đ/ m2

Giá Đá Kim Sa Trung làm Mặt tiền nằm trong khoảng 1.350.000 đ/ m