Đá Marble Tundra Grey của chúng tôi mang đến tâm trí những bản mở rộng băng giá rộng mở với các vệt xám và thiếc, được đánh dấu bằng kem và băng giá. Tạo mặt bàn bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp, sàn gạch đá cẩm thạch, gạch ốp lưng và tường có điểm nhấn bằng cách sử dụng kết hợp các tấm, gạch ốp tường, gạch lát sàn và khảm.