Đá Trắng Vân Rừng Tuyết hay còn gọi là Đá Granite Delicatus White một loại đá tuyệt đẹp nổi tiếng với đá nền trắng tuyệt đẹp và hoa văn tối. Nó được khai thác ở Brazil và không có bất kỳ tên phổ biến nào khác.