Cầu Thang Đá Hồng Gia Lai nổi tiếng trong nhiều năm nay và hiện giờ vẫn được sử dụng nhiều. Đơn giản mẫu đá này có độ ebenf tốt và vẻ đẹp vừa phải, trong khi đó giá cả hợp lí làm cho nó phổ biến làm cầu thang hơn