Cầu Thang Đá Nhân Tạo là lựa chọn thay thế cho những mẫu đá tự nhiên và thông thường là dòng đá Marble nhân tạo. Sở dĩ như vậy nó có thể bắt trướt được đường vân dẹp của mẫu đá Marble và màu sắc của nó. Mẫu cầu thang đá nhân tạo có thể đáp ứng được những hạng chế của dòng đá tự nhiên như độ xốp chẳng hạng. Vẻ đẹp của câu thang đá nhân tạo cũng không kém cạnh gì đá tự nhiên là mấy.