Cầu Thang Đá Trắng Volakas là một trong những hạng mục cầu thang đá Marble tự nhiên hiếm hoi và phổ biến nhất. Chúng ta thường thấy chủ yếu các loại đá Granite tự nhiên làm cầu thang và ít khi thấy dòng đá Marble xuất hiện trong hạng mục này