Đá Ốp Cầu Thang Đen Huế là lựa chọn phổ biến trong các hạng mục đá ốp cầu thang tự nhiên tai các nhà dân nước ta. Không những mẫu cầu thang này được sử rất lâu rồi mà hiện nay nó vẫn còn là xu hướng và không lỗi thời. Mẫu đá đen Huế có gia thành không quá cao mà đảm bảo được vẻ đẹp chất lượng tốt cho công trình hiện đại ngày nay.