Đá Cầu Thang Đỏ Bình Định phổ biến nhiều trong các công trình xây dựng hiện nay. Mẫu cầu thang này được đánh giá chất lượng cao khi đảm bảo được đọ bền tốt và hình ảnh cho không gian thiết kế.