Onice Tanzania Dark onyx là một loại đá tự nhiên thực sự phi thường. Hình dạng màu tím, trắng và cam được tìm thấy trên khắp đá, tạo ra các mô hình gợi nhớ đến các sinh vật cực nhỏ có hình dạng kỳ lạ hoặc các tinh thể đá. Giống như nhiều loại mã não, loại đá này có đặc tính trong mờ và có thể có đèn nền, khiến Onice Tanzania Dark trở thành một vật trang trí tuyệt vời, hoặc hữu ích trong các khu vực giao thông thấp, chẳng hạn như phòng tắm.

Danh mục: