Đá Pure White Onyx là một viên đá tự nhiên tuyệt đẹp với các biến thể rộng với nền băng giá trắng và các vân vàng và xám. Mã não trắng tinh khiết là mã não tốt nhất và đắt nhất trên thế giới. Onyx trắng tinh khiết có sẵn trong các tấm đá mã não và các khối mã não. Onyx trắng tinh khiết chủ yếu được sử dụng với các màu tối hơn như Brown Onyx , Karmania Traonyx và với các viên bi như Emperador Marble , Nero Marquina Marble và Pietra Gray Marble .

Danh mục: