Đá Onyx Onice Golden là đá xuyên sáng nhiều màu được khai thác ở Tanzania. Đá này đặc biệt tốt cho đá Xây dựng, mặt bàn, khảm, đá trang trí, tạo tác, bồn rửa và các dự án thiết kế khác. Nó cũng được gọi là Onice Gold Black, Gray Gold Onyx, Tanzania Grey Onyx, Onice Nero. Onice Gold Noir có thể được xử lý thành Polished, Sawn Cut, Honed, v.v.

Danh mục: