Đá Avorio Quartz là mẫu đá Marble nhân tạo được làm bằng các sản phẩm đá tự nhiên và sự biến đổi sắc thái vốn có. Mẫu đá này làm cho mọi nỗ lực để giữ sự thay đổi màu sắc ở mức tối thiểu. Những bức ảnh này là đại diện của màu sắc nhưng có thể khác với tài liệu bạn thực sự nhận được.