Đá Nergo Marquina Quartz là một cơ sở màu đen với những vòng xoáy và kem trong suốt. Nergo Marquina Quartz được làm từ 92-96% thạch anh tự nhiên và nó giữ được tính nhất quán và ổn định của đá tự nhiên.