Đá Nhân Tạo Diamante là đá Thạch anh Pompeii được làm bằng các sản phẩm đá tự nhiên và sự biến đổi sắc thái vốn có. Thạch anh Pompeii làm cho mọi nỗ lực để giữ sự thay đổi màu sắc ở mức tối thiểu. Những bức ảnh này là đại diện của màu sắc nhưng có thể khác với tài liệu bạn thực sự nhận được.