Đá Nhân Tạo Xanh Cốm có màu trắng xanh chủ đạo và kết hợp với những đường vân màu nâu tạo nên hình ảnh ấn tượng. Nó có thể sử dụng ở nhiều hạng mục khác nhau đặc biệt alf bàn bếp và đảo bếp.