Đá Iconic Calacatta Quartz Michelangelo từng nói rằng những khối đá có linh hồn, rằng mỗi viên đá tiết lộ một tác phẩm nghệ thuật mà ông đã phát hiện ra bằng tay của mình. Iconic Calacatta Quartz Worktop là một trong những thành phần như vậy, với sự sang trọng vượt thời gian tỏa sáng trong mỗi nhà bếp và phòng tiện ích.