Đá Super White Quartz không tinh khiết như tuyết, nhưng lốm đốm để phản ánh sự duyên dáng tự nhiên, tính cách và vẻ đẹp của đá cẩm thạch. Đó là tác phẩm nghệ thuật của riêng mình, với một khuynh hướng hiện đại, chức năng.